Mini Cart

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เราในนามของบริษัท วิช คอนเนคชั่น จำกัด ได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมไปถึงการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราที่ http://www.wiz.co.th/  รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด 

โปรดใช้เวลาในการอ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ใช้งานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการทำงาน การจัดการ และการปกปิดข้อมูลส่วนต้วของผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด 
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น

1 เมื่อมีการสมัครสมาชิก
2 เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
3 เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
4 เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านกระทู้เว็บบอร์ด

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจัดเก็บ

ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านถือเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นในการกรอกแบบสอบถาม และการสอบถามโดยทั่วไป หมายรวมไปถึงการเข้าถึงบริการตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ หรือ ตามขั้นตอนของการสั่งซื้อสินค้า และให้บริการ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย

ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลส่วนตัว

        •   ชื่อและนามสกุล 
        •   คำนำหน้าชื่อ
        •   อาชีพ
        •   เพศ
        •   อายุ – วันเกิด
        •   ประเทศที่อยู่อาศัยหรือสัญชาติ
        •   ค่าการแก้ไขทางสายตาที่ถูกต้อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา)
        •   ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานใช้
        •   ความสนใจส่วนบุคคล

ข้อมูลการติดต่อ

        •   ข้อมูลการชำระเงิน
        •   ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์ติดต่อ
        •   ข้อมูลบัญชีออนไลน์ต่างๆ

ข้อมูลทางเทคนิค

        •   IP address
        •   Cookie
        •   Web Browser

ทางบริษัทฯใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

       •   เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล ซื้อขาย สินค้า หรือ บริการ 
       •   เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
       •   เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
       •   เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงานการสั่งซื้อ และ รายงานภาษีการขาย

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
ทางบริษัทฯ มีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต 

การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก 
ในการดำเนินธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

การใช้คุ้กกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัทฯ มีนโยบายการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องของประกาศการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่าง :

รายละเอียดการต่อต่อเรา :  

บริษัท วิซ คอนเนคชั่น จำกัด 221 ถ.รัตนาธิเบศน์ ต.บางกระสอ   อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000