Mini Cart

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า
1. ไปรษณีย์ไทยแบบ EMS
      นโยบายการจัดส่งสินค้าฟรี
   - วิซ มีนโยบายการจัดส่งสินค้าฟรี  โดยสินค้าจะจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
   - กรณีเลนส์เป็นโปรเกรซซีฟ จะจัดส่งภายใน 7-12 วันทำการ
   - ระยะเวลาจัดส่งอาจล่าช้าในกรณีวันหยุด หรือพื้นที่ห่างไกล

2. Home try- on
   - ลูกค้าเลือกแว่นตาที่อยากจะลองได้ไม่เกิน 3 รุ่น
   - โอนค่ามัดจำสินค้าจำนวน 2,000 บาท พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และสลิปโอนเงินผ่านทาง Line: @wizconnection
   - ร้านค้าทำการจัดส่งสินค้าผ่านทางบริการจัดส่งของเอกชนเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล
   - ระยะเวลาในการลองแว่น ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้สินค้า
   - ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้สินค้าลูกค้าแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าคืน
   - ลูกค้าแจ้งชื่อรุ่นสินค้าที่ต้องการพร้อมชำระค่าสินค้าเพิ่มเติมผ่านการโอนเงินหากลูกค้าไม่ประสงค์ซื้อสินค้าทางร้านค้ายินดีคืนเงินค่ามัดจำให้ลูกค้าเต็มจำนวนโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย